Avbeställningsskydd / Öppet köp

Ersättningsvillkor vid avbeställning senast 30 dagar före föreställning

Avbeställningsskyddet ger rätt till fri avbokning/ombokning om biljetten med avbeställningsskydd är försäljningsstället tillhanda senast 30 dagar innan föreställningen.

Ersättningsvillkor vid avbeställning senare än 30 dagar men minst 48 timmar före föreställning:

Fri avbokning/ombokning senare än 30 dagar men minst 48 timmar före föreställning tillåts i de fall gästen rimligen inte kan gå på föreställningen på grund av att:

  1. En oförutsedd händelse inträffar som förorsakar väsentlig skada i bostad.
  2. Gästen, dess sällskap på föreställningen eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom eller olycksfall. Med nära anhörig menas make/maka, barn, barnbarn, syskon, förälder eller person med vilken gästen sammanlever. Skadehändelse, som vid beställningstillfället varit okänd, ska styrkas med läkarintyg eller polisanmälan, först då ersätts biljetten. Avbeställning ska ske senast 48
    timmar före föreställningen.

Vid avbeställning kontakta:

Kontakta det ombud där du köpt biljetten (Kalmar BiljettCentrum på telefon 0480-42 10 10) Obs! avgiften för avbeställningsskydd & serviceavgiften återbetalas ej och ett avbeställningsskydd gäller endast för en biljett. Ombokning sker i mån av plats.

Om biljetten bokats i ett hotellpaket sker avbokningen enligt samma villkor som ovan, men genom Kalmar turistbyrå på tel 0480-41 77 00.